soms traag sochtends zie ik
tussen het haastig trillen van het licht
mijn eigen stilstand in de lucht
fantoom van spiegels bedrieglijk stille snaren

ik weet noch wenk ik ben
een cel zucht en heldre vleugels
mijn vensters open en dicht

planten en wolken bewonen
mijn lichaam geduld en ongeduld
op hoeven en haren gaan
wind en aarde om de rotonde der zon

Lucebert

après le coup - Robert Voogdgeert